Test Series

MPSC Test Series (Online)

1. रयत प्रबोधिनी संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१

 • रयत प्रबोधिनी टेस्ट सिरीज

  वैशिष्ट्ये:

  • Total 10 Test
  • 2 month access of Student Panel.
  • Total 3 Retake of each test for exam practice
  • प्रत्येक पेपर आयोगाच्या धर्तीवर
  • प्रत्येक पेपर बाबत वैयक्तिक मार्गदर्शन  (Explainer Video Link will send on mail)

  प्रत्येक विषयाच्या तज्ञ व्यक्तीकडून प्रश्न आणि त्याचे सखोल विश्लेषण घेणारी महाराष्ट्रातील एकमेव टेस्ट सिरीज